سرویس مذهبیافکار نیوز- مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی(ره) از اساتید اخلاق امام خمینی(ره) است و برای طلاب و عموم مردم به طور جداگانه جلسات اخلاق داشته است. یکی از فضلای معاصر در این باره چنین می نویسد:

ایشان سه ماره رجب، شعبان و رمضان را متوالیا روزه می گرفتند و در مدرسه فیضیه درس اخلاق عمومی ایراد می کردند و اکنون(سال۱۳۹۳ه. ق) که حدود ۵۰ سال از فوت آن عالم ربانی می گذرد، در و دیوار مدارس و فضای مدرسه صدای حزین و گریان و ناله های پر شوق و سوزان او را که می گفت:

اللهم ارزقنی التجافی عن دارالغرور و الانابة الی دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت.

به گوش ارباب هوش می رساند، فضایل و کرامات آن مرحوم بیش از آن است که بتوان به زبان آورد، درباره ی زهد و تقوا و عشق و عرفان او شاگردان وی داستانهایی گفته و او را از بکّایین این زمان به حساب آورده اند. نماز جماعتش در مدرسه فیضیه و مسجد بالاسر و نیز درس او شاهد این مدعاست.

منبع:سیمای فرزانگان،ص۵۲.