به گزارش افکارنیوز، یکی از سوالاتی که درباره مرگ پرسیده می‌شود مربوط به حالاتی است که انسان در زمان مرگ دارد. راستی هنگام جان دادن سختی دارد و حکمت این سختی برای انسان چیست؟

امام کاظم(ع) در نزد مردی که در سکرات مرگ فرو رفته بود، در این باره فرمودند: " مرگ صافی‏‌ای است که مؤمنان را از گناهانشان صاف می‏‌کند و آخرین دردی است که به عنوان کفّاره آخرین گناهی که در وجودشان می‏‌باشد به آنها می‏‌رسد و کافران را نیز از حسناتشان صاف می‏‌سازد و آخرین خوشی یا آسایشی است که به عنوان آخرین پاداش حسنه‏‌ای که دارند، به ایشان می‏‌رسد …۲ ".

پیامبر خدا(ص) در خصوص فواید یاد کردن مرگ در زندگی، می‌فرمایند: " مرگ را فراوان یاد کنید؛ زیرا هیچ بنده‏‌ای آن را بسیار یاد نکرد، مگر این که خداوند دلش را زنده گردانید و مردن را بر او آسان ساخت۳ ".

امام علی(ع) نیز فرمودند: " مرگ، دروازه آخرت است۴ ".

همچنین پیامبر خدا(ص) می‌فرمایند: " کسی که چشم به راه مرگ باشد، در کارهای نیک بکوشد۵ ".

منابع روایات:

۱ - نهج البلاغة: الخطبة ۲۲۱ منتخب میزان الحکمة: ۵۲۰
۲ - معانی الأخبار: ۲۸۹ / ۶ منتخب میزان الحکمة: ۵۱۸
۳ - کنزالعمّال: ۴۲۱۰۵ منتخب میزان الحکمة: ۵۱۸
۴ - غرر الحکم: ۳۱۹ منتخب میزان الحکمة: ۵۱۶
۵- بحارالأنوار: ۷۷ / ۱۷۱ / ۷ منتخب میزان الحکمة: ۵۲۰