سرویس مذهبیافکارنیوز- هیچ می دانید که ما مسئول نماز خواندن خاندان خودمان، یعنی زن و فرزند خودمان هستیم؟

هر فردی از ما هم مسئول نماز خودش است و هم مسئول نماز اهلش، یعنی زن و بچه اش.
خطاب به پیغمبر(ص) است:
«و أمر اهلک بالصلوه و اصطبر علیها»

«ای پیامبر! خاندان خودت را به نماز امر کن و خودت هم بر نماز صابر باش.» این اختصاص به پیامبر ندارد، همه ی ما به این امر موظف هستیم.

منبع:طهارت روح،ص۲۱۲.