سرویس مذهبیافکار نیوز- دستور العمل ویژه امام رضا(ع) برای برآورده شدن حاجات ها:

امام رضا(ع) فرمودند: «هر کس حاجتی دارد که توانایی برآورده ساختنش را ندارد، آن را به خداوند متعال واگذار کند.» آنگاه فرمودند: «روز چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه را روزه بگیرد. پس در روز جمعه سرش را با خطمی بشوید، سپس بهترین لباسش را بپوشد، بوی خوش استعمال کند، و در حد توانش به مسلمانی فقیر صدقه بدهد.

پس زیر آسمان برود، به گونه ای که چیزی بین او و آسمان مانع نباشد. آن گاه رو به قبله کرده، و به این صورت دو رکعت نماز بگذارد: در رکعت اول، یک بار سوره حمد، و پانزده مرتبه سوره ی توحید را بخواند.

آن گاه به رکوع رفته، و آن را پانزده مرتبه بخواند. سپس به سجده رفته، و آن را هم پانزده مرتبه بخواند. در رکعت دوم نیز چنین کند. آن گاه تشهد را بخواند، و سلام بدهد.

بعد از سلام نیز، پانزده مرتبه سوره ی توحید را قرائت کند. دوباره به سجده رفته و همین عمل را تکرار کند.

پس گونه ی راستش را روی زمین گذارد، و همین عمل را دوباره انجام دهد. آن گاه گونه ی چپ را بر زمین می نهد، و عمل را مجددا ادامه می دهد. سپس سر به سجده می نهد و محزون می گوید:

«یا جواد یا ماجد، یا واحد یا احد یا صمد، یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، یا من هو هکذا و لا هکذا غیره، اشهد انّ کل معبود من لدن عرشک الی قرار ارضک باطل الا وجهک جلّ جلالک.
یا معز کل ذلیل، و یا مذل کل عزیز، تعلم کربتی، فصلّ علی محمد و اله و فرج عنی.»

آن گاه گونه ی راستش را روی زمین گذارده، و عمل را تکرار می کند. سپس گونه ی چپ را بر زمین نهاده، و عمل را تکرار می نماید.

منبع: هشتمین امام(ع)،ص۲۰۶.