سرویس مذهبیافکارنیوز- نفس انسان، مملکت و مقام دیگری دارد به نام مملکت باطن و ملکوت، که لشکریان نفس در آن جا بیش تر و مهم تر از مرتبه ظاهر است.

نزاع لشکر رحمانی و شیطانی در باطن عظیم تر است و نتیجه آن نزاع، در مرحله ظاهر آشکار می شود. جهاد نفس در این مرحله، نزد بزرگان اخلاق و سلوک، مهم تر است. اگر کسی در این مرحله، مغلوب لشکر شیطانی شود، برای همیشه تباه می شود و از شفاعت شفیعان محروم می گردد، خداوند هم با نظر خشم به او می نگرد و در پی این غضب الهی، چه عذاب ها، ظلمت ها و بدبختی ها نصیب او خواهد شد؛ عذاب هایی بسیار سخت و فوق تصور.

آنچه در قرآن و احادیث، در وصفِ جهنم و بهشت آمده است، بیش تر مربوط به «بهشت و جهنم اعمال» است که برای جزای عمل های خوب و بد فراهم شده است. گاهی هم به «بهشت و جهنم اخلاق» اشاره ای ظریف شده که اهمیتش بیشتر است و از همه مهم تر عبارت است از «بهشت لقاء» و «جهنم فراق» و این اشارت برای اهلش بیان شده است نه برای همگان، از این رو نباید بدون علم و اگاهی، آنها را انکار کرد و باطل دانست. چه بسا اهل این وادی، برای این معارف الهی و احوال بهشت و جهنم ادله و مدارکی داشته باشند که دیگران از آن بی خبرند.

پس ای عزیز! به فکر چاره و راه نجات باش و به خدای مهربان پناه ببر و در شبهای تاریک، ملتمسانه از خدا بخواه تا در چنین جهادی یاریت کند و مملکت وجودت را رحمانی کنی و خانه ی دل را به دست صاحبش بسپاری، نه در اختیار جنود شیطان، تا در نتیجه ی این جهاد نفس، سعادت و بهجت و رحمت الهی نصیب تو گردد.

منبع: بر کرانه ی شرح چهل حدیث امام خمینی(ره)،ص۶و۷.