سرویس مذهبیافکارنیوز- رسول خدا(ص) فرمودند:

«قبر پنج پیام می دهد: من خانه ی تنهایی ام، انیسی با خود بیاورید؛ من جایگاه مارهای سمی ام، پادزهری بیاورید؛ من منزل تاریکی ام، چراغی تهیه کنید؛ من خانه ی خاکی ام فرشی همراه بیاورید؛ من سرای فقرم، گنجی بیاورید.»۱

از امام صادق(ع) روایت است:
«همه ی قبر ها هر روز سه مرتبه این گونه سخن می گویند: من خانه ی خاکی ام، من خانه ی بلایم، من خانه ی کرمم؛ و هنگامی که بنده ی مومنی داخل قبر می شود قبر به او می گوید: خوش آمدی. قدمت مبارک. به خدا قسم هنگامی که تو بر پشت من راه می رفتی و زنده بودی، تو را دوست داشتم. پس چگونه اکنون که داخل من شدی خشنو نباشم….» ۲

پی نوشت: ۱ - المواعظ العددیه، ص۱۵۵.
۲ - کافی، ج۳، ص۲۴۱.
۳- آیه های زندگی ۵(برای بیداری)،۹۸.