سرویس مذهبیافکارنیوز- عده ای به امیرالمؤمنین(ع) عرض کردند: یا امیرالمؤمنین، افضل مناقبت را به ما خبر بده. فرمود: افضل مناقبم خدادادی است و من درباره ی آنها اقدامی نکرده ام! گفتند: آنها کدام است یا امیر المؤمنین؟

حضرت چند فضیلت را بیان کرد تا آنجا که فرمود: دو نفر از علمای مسیحی نزد پیامبر آمدند و درباره ی حضرت عیسی(ع) با آن حضرت گفتگو کردند. خداوند آیه ی مباهله را نازل کرد.

پس از نازل شدن آیه، پیامبر(ص) داخل خانه شد و دست من و حسن و حسین و فاطمه را گرفت و برای مباهله بیرون آمد. سپس دستش را به سوی آسمان بلند کرد و بین انگشتانش را باز کرد و آنان را به مباهله دعوت کرد.

وقتی آن دو عالم مسیحی این منظره را دیدند یکی به دیگری گفت: «به خدا قسم اگر پیامبر باشد هلاک می شویم و اگر نباشد قوم او ما را کفایت می کنند.» این بود که از مباهله خودداری کردند.

منبع:
۱ - دعائم الاسلام، ج۱، ص۱۶.
۲- اسرار مباهله،ص۲۰۹.