سرویس مذهبیافکارنیوز- از ثمرات خوب و با ارزش قناعت کاری، صرفه جویی، به اندک راضی بودن و ساده زیستی در زندگی، بلند همتی است، بنابراینرعایت واقعی قناعت، برای انسان بلند همتی و بزرگواری می آوردو همانگونه که امام همام امیرالمؤمنین علی علیه السّلام در این زمینه فرموده:

«مِن شَرَفِ الهِمَّةِ لُزُومُ القَناعَةِ» ۱؛ همت بلند و شریف، مستلزم قناعت کردن است.
(داشتن همت بلند و شریف و بزرگواری، در سایه قناعت کردن و ملازمت و پایبند بودن به آن به دست می آید.)

آری انسان قانع و دارای خصلتبی نیازی و قناعت و رضایت نفسانی، اراده و عزم قوی دارد و اهل صبر و حلم، بردباری و بزرگواری استو لذائذ پست مادی را فانی می نگرد و ارزشهای متعالی الهی و اخلاقی و همت بلند و والا را هدف قرار می دهد، آنگونه که امیر عزم و اراده و همت، پیشوای بزرگ اسلام، علی علیه السّلام فرموده:

«قَدرُ الرَّجُلِ عَلی قَدرِ هِمَّتِهِ …» ۲؛ ارزش مردم به اندازه همت و بزرگواری اوست.

پی نوشت: ۱. غررالحکم، ج۲، ص۷۳۴ و میزان الحکمة ج۸، ص۲۸۰.
۲. نهج البلاغه، دشتی، حکمت ۴۷، ص۶۳۴.
۳. قناعت از دیدگاه امیرالمؤمنین علی علیه السّلام، ص۳۶-۳۷.