سرویس مذهبیافکارنیوز- امام جعفر صادق علیه السّلام فرمود: «روزی حسین بن علی علیه السّلام در دامان پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم قرار داشت. حضرت با او بازی می کرد و وی را می خنداند. عایشه گفت: ای رسول خدا، چه محبت شگفت انگیزی به این کودک داری! فرمود: وای بر تو! چگونه او را دوست ندارم و بدو محبت نورزم و حال آنکه میوه دل و نور چشمم است! آگاه باش که امتم او را خواهند کشت و هر که بعد از وفاتش به زیارت او بشتابد، خداوند یک حج از حج های مرا برای او[در نامه اعمالش] می نویسد.

عایشه گفت: ای رسول خدا، یک حج از حج هایت؟ فرمود: آری، بلکه دو حج از حج هایم.
گفت: ای رسول خدا، دو حج از حج هایت؟!
فرمود: آری بلکه چهار حج.
پس پیوسته حضرت پیامبر تعداد حج ها را افزون ساخت تا اینکه شمار آنها به نود حج از حج های رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم همراه با عمره آنها بالغ شد.»

پی نوشت: امام حسین علیه السّلام کشتی نجات، ص۲۹.