سرویس مذهبیافکارنیوز- حضرت حسین علیه السّلام پس از ورود به کربلا خطبه ای را در جمع یاران ایراد فرمود که فرازی از آن چنین است:

«آیا نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل رویگردانی نیست! شایسته است در چنین محیط ننگینی شخص با ایمان و با فضیلت فداکاری و جانبازی کند و به سوی فیض ملاقات پروردگارش بشتابد، من در چنین محیط ذلت باری مرگ را جز سعادت و خوشبختی و زندگی با این ستمگران را چیزی جز رنج و نکبت نمی دانم.»

در این جملات به ظاهر کوتاه عالی ترین مکتب تربیتی به جهانیان ارائه شده است و مرگ و زندگی به زیباترین شکل تعریف شده و استراتژی اهل حق در برابر ذلت و باطل تبیین گشته است.

منبع: زیبایی های کربلا، ص۱۰۳.