سرویس مذهبیافکارنیوز- امام صادق علیه السّلام فرموده است: «همانا که حسین علیه السّلام در پیشگاه پروردگار خویش روزی داده می شود و حضرتش به زایران خود می نگرد و آنانی را که بر او می گریند می بیند، بر آنان رحمت می آورد و برای ایشان آمرزش خواهی می کند و از پدر بزرگوارش آمرزش خواهی برای آنان را مسألت می کند و سپس خطاب به گریه کننده می گوید: «اگر بدانی که خداوند برای تو چه چیزهایی فراهم فرموده است شادی تو بر اندوهت فزونی می گیرد، همه فرشتگان آسمان و فرشتگانی که گماشته بر اطراف مرقد حسینی هستند و آوای گریه زایر را می شنوند برای او آمرزش می خواهند.»

منبع: آثار و برکات امام حسین علیه السّلام در دنیا، ص۸۸