سرویس مذهبیافکارنیوز- چهره منور و مبارک امام حسین(ع) در قرآن کریم ترسیم شده است، به بخشی از این آیات اشاره می کنیم:

۱ - آیه مبارکه تطهیر «انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؛ خدا چنین می خواهد که هر آلایش را از شما خانواده نبوت دور کند و شما را از هر عیبی پاک و منزه گرداند.» ۱

این آیه کریمه، در مقام بیان طهارت و عظمت اهل بیت(ع) نازل شده است. خداوند عالم به تقاضای پیامبرش لبیک فرموده و خاندان پیامبرش را از هر پلیدی پاک و مطهر کرده است و حسین بن علی(ع) یکی از مصادیق آن می باشد.

۲ - آیه ذوی القربی: «قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فی القربی؛ بگو من از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مودت و محبت را در حق خویشاوندان من منظور دارید.»

پیامبر اسلام(ص) از جانب خداوند مامور می شود که در برابر انجام مسئولیت رسالت مزد، طلب کند و این پاداش و مزد، محبت خویشان پیامبر(ص) است و حسین بن علی(ع) به اتفاق شیعه و سنی یکی از خویشاوندان پیامبر اکرم(ص) است.

۳ - آیه اطعام: «و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاءً و لاشکورا؛ برای دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام می دهند و می گویند: ما فقط برای رضای خدا به شما طعام می دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی هم نمی خواهیم.

اهل بیت رسول الله(ص)(حضرت علی، فاطمه و حسن و حسین(ع)) سه روز متوالی روزه داشتند و در لحظات افطار، افطاری خود را یک روز به مسکین و یک روز به یتیم و یک روز به فقیر دادند که این آیه مبارکه در شان آنها نازل شد.

۴ - آیه مباهله: «فمن حاجک من بعد ما جائک من العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا و ابنائکم و نسائنا و نسائکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذبین؛ پس هر کس با تو در مقام مجادله بر آید درباره عیسی بعد از آنکه با وحی خدا به احوال او آگاهی یافتی بگو: بیایید ما و شما بخوانیم فرزندان و زنان و نفوس خود را تا با هم به مباهله بر خیزیم تا دروغگو و کافران را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم.

نصاری نجران که برای بحثبا رسول خدا(ص) وارد مدینه شده بودند سرانجام بنای مباهله گذاشتند تا در روز موعود هر دو گروه با عزیزان خود در پیشگاه خدا توسل جسته و علیه گروه دیگر نفرین کنند. آیه شریفه نازل شد و روز بعد حضرت پیامبر اکرم(ص) به همراه علی و فاطمه و حسنین(ع) در صحنه مباهله حاضر شدندو نصاری نجران با دیدن چنین چهره هایی ترسیدند و از مباهله منصرف شدند. حسین بن علی(ع) یکی از چهره های مبارکی است که در قرآن کریم با کلمه ابنائنا ذکر شده است.

۵ - سوره مبارکه «هل اتی» کلا در شان مقام و منزلت اهل بیت(ع) نازل شده است که حضرت امام حسین(ع) مصداق بارز اهل بیت(ع) است.

منبع: گلچینی از گلستان محمدی،ص ۱۹۹و ۲۰۰.