سرویس مذهبیافکارنیوز- گاهى از طرف حضرت، صدقه بدهیم، چنان که براى سلامتى خود و خانواده خود صدقه مى‏ دهیم و بدین وسیله از برخى امراض و حوادثناگوار در امان مى ‏مانیم.

چه کسى عزیزتر و گرانقدرتر از وجود حضرت بقیة اللَّه اعظم(اروحنا فداه) است؟ کمترین اثر این صدقات آن است که محبت و علاقه ما را به ساحت مقدس امام آشکار مى‏ کند.

نقل شده که پیر زنى با مختصر کلافى که در دست داشت به سوى بازار رفت براى خرید یوسف به او گفتند: بعضى یوسف را با مبلغ‏هاى گزاف خریدارند و نوبت به آن‏ها نمى‏ رسد، شما با این مختصر کلاف چه مى‏ گوئید؟ پیر زن جواب داد: مى‏ دانم یوسف را به من نمى‏ دهند امّا با این کار خود ثابت مى‏ کنم که من هم از علاقه‏ مندان و مشتریان یوسف مى‏ باشم.

هرکس به زبانى سخن از حمد تو گوید
بلبل به غزل خوانى و قمرى به ترانه‏

پی نوشت:دوازده گفتار درباره حضرت مهدی(ع)،ص197.