به گزارش افکارنیوز، در لسان احادیثو روایات " انسان خردمند و بابصیرت کسی است که شناخت کامل از زمان و حوادثزمان خود داشته باشد و همیشه در این راستا حرکت کند ".

امام علی(ع) در حدیثی زیبا می‌فرمایند: " شش چیز است که با آنها خردهای مردم سنجیده می‏‌شود: بردباری در هنگام خشم، شکیبایی به گاه ترس، میانه‏‌روی به هنگام خواهش و میل، ترس از خدا در همه حال، خوش مدارا کردن و کمیِ جدال۱ ".

اما درباره این که چه کارهایی شایسته یک انسان خردمند است روایات زیادی وارد شده است به عنوان مثال؛

امام صادق(ع) فرمودند: " بر خردمند است، که زمانه خود را بشناسد، به کار خویش بپردازد و زبانش را نگه دارد۲ ".

امام کاظم(ع) نیز می‌فرمایند: " خردمند به کسی که می‏‌ترسد تکذیبش کند، سخنی نمی‏‌گوید و از کسی که می‏‌ترسد مضایقه کند، چیزی نمی‏‌خواهد و وعده‏‌ای را که از عهده انجامش برنمی‏‌آید، نمی‏‌دهد و به آنچه که در امیدواریش سرزنش شود، امید نمی‏‌بندد و به کاری که می‏‌ترسد در آن درماند، اقدام نمی‏‌ورزد۳ ".

آن حضرت همچنین فرمودند: " خردمند به‏ کم‏ و کاست دنیا، در صورتی که با حکمت توأم باشد، خرسند است، ولی اگر دنیا را داشته باشد و از حکمت کم بهره باشد، خرسند نیست؛ از این رو تجارتشان سودمند گشت۴ ".

منابع روایات:

۱ - غرر الحکم: ۵۶۰۸ منتخب میزان الحکمة: ۳۹۴

۲ - الکافی: ۲ / ۱۱۶ / ۲۰ منتخب میزان الحکمة: ۳۹۲

۳ - تحف العقول: ۳۹۰ منتخب میزان الحکمة: ۳۹۲

۴- الکافی: ۱ / ۱۷ / ۱۲ منتخب میزان الحکمة: ۳۹۲