سرویس مذهبیافکارنیوز- هشام جوالیقى، از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:

هر کس در خارج از وقت نماز، نماز بخواند، نمازش(به صورت) تیره و تاریک بالا مى‏ رود(و به او نفرین مى‏ کند) و مى‏ گوید: خداوند تو را تباه کند که مرا تباه کردى! و فرمود:اولین چیزى که در پیشگاه الهى(به هنگام قیامت) از بنده بازخواست مى‏ شود، نماز است، اگر نمازش پاک(و از آلایشها به دور) و قابل قبول بود، اعمال دیگر او نیز، مورد قبول قرار خواهد گرفت، و اگر نماز او بدان گونه که باید شایسته و بایسته نباشد سایر اعمال او نیز شایسته(پذیرش و قبول درگاه الهى) واقع نگردد.

ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که:
خداوند فرشته‏ اى بر نماز مى‏ گمارد که کارى جز(نظارت بر آن) ندارد و زمانى که نمازگزار از نماز خود فارغ‏ مى‏ شود، آن فرشته آن نماز او را با خود به بالا(آسمان) مى‏ برد، اگر(از نمازهاى) قابل قبول باشد، پذیرفته مى‏ شود، و اگر دست رد بر سینه نماز او بگذارند(و مورد قبول واقع نشود) به آن فرشته خطاب مى‏ شود که: آن را به بنده‏ ام باز گردان! و فرشته به همراه نماز فرود مى‏ آید و آن را به صورت نمازگزار مى‏ کوبد و(با نفرت) مى‏ گوید:
اف بر تو باد! که همیشه از تو کارى سر مى‏زند که مرا به زحمت وامى‏ دارد.

اسماعیل بن ابى زیاد، از امام صادق علیه السّلام و آن حضرت از پدر بزرگوارش علیه السّلام نقل کرده است که امیر مؤمنان علیه السّلام به نقل از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: شیطان همواره از فرزند آدم مى‏ ترسد،(البته) تا زمانى که نماز پنجگانه خود را در اول وقت بخواند؛ و چون این(توفیق) را از دست داد، شیطان با گستاخى در(دل) او راه پیدا مى‏ کند و او را به گناهان بزرگ(کبیره) آلوده مى‏ سازد.

پی نوشت: پاداش نيكيها و كيفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص: ۵۸۲.