سرویس مذهبیافکارنیوز- پدرم و محمّد بن یعقوب، نقل کرده که وى گفت:
داخل مدینه شده نزد حضرت ابا عبد اللَّه علیه السّلام مشرّف شده محضرش عرضه داشتم:
فدایت شوم خدمت شما رسیدم ولى به زیارت قبر امیر المؤمنین علیه السّلام نرفته ‏ام.

حضرت فرمودند:
بد کارى کردى اگر از شیعیان ما نبودى به تو نگاه نمى‏ کردم، چرا زیارت نکردى کسى را که خداوند با فرشتگانش زیارتش مى‏ کنند، انبیاء و مؤمنین زیارتش مى ‏نمایند؟
عرض کردم: فدایت شوم به این امر واقف نبودم.

حضرت فرمودند:
بدان که امیر المؤمنین علیه السّلام نزد حقتعالى از تمام ائمه علیهم السّلام افضل و برتر بوده و ثواب اعمال ایشان براى آن حضرت منظور مى‏ شود(یعنى غیر از اینکه در قبال اعمال خود آن جناب حق تعالى ثواب لحاظ مى ‏کند اعمال ائمه هدى علیهم السّلام نیز موجب حصول ثواب براى حضرتش مى‏ باشد) در حالى که حضرات ائمّه علیهم السّلام به مقدار اعمال صادره از خودشان فضیلت و برترى عائدشان مى‏ شود.

منبع:كامل الزيارات / ترجمه ذهنى تهرانى، ص: ۱۰.