سرویس مذهبیافکارنیوز- سلیم مى‏ گوید: امیر المؤمنین علیه السّلام برایم حدیثنمود و فرمود: در یکى از راههاى مدینه به همراه پیامبر صلى اللَّه علیه و آله راه مى‏ رفتیم، تا اینکه به باغى رسیدیم. عرض کردم: یا رسول اللَّه، چه باغ زیبایى است! فرمود: «چه زیباست! ولى براى تو در بهشت زیباتر از این هست».

به باغ ديگرى رسيديم. عرض كردم: يا رسول اللَّه، چه باغ زيبايى است! فرمود: چه زيباست، ولى براى تو در بهشت زيباتر از اين هست. تا آنكه از هفت باغ گذشتيم. در هر كدام من عرض مى ‏كردم: يا رسول اللَّه، چه زيباست! و حضرت مى‏فرمود: براى تو در بهشت زيباتر از اين هست.