سرویس مذهبیافکارنیوز- فضل بن عثمان از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است:
سرانجام کسى که خردمند باشد، به خواست الهى بهشت خواهد بود.

اسحاق بن عمّار از امام صادق علیه السّلام نقل مى ‏کند که:
هر خردمندى، دیندار است، و هر دیندارى را بهشت.

فضیل بن یسار از امام محمّد باقر علیه السّلام روایت کرده است که: هر کس خدا را با این ده خصلت ملاقات کند، وارد بهشت مى ‏شود:

شهادت به یگانگى خدا، اقرار به رسالت رسول اکرم حضرت محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم، و آنچه آن حضرت از جانب خداى متعال آورده است، اقامه نماز، اداى زکات،(گرفتن) روزه ماه مبارک رمضان،(انجام) مناسک حج خانه خدا، دوستى با دوستان خدا، بیزارى از دشمنان او، و بالاخره پرهیز از(نوشیدن و خوردن) هر چیزى که آدمى را مست کند.

منبع: پاداش نیکیها و کیفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص: ۶۲.