سرویس مذهبیافکارنیوز- امام رضا(ع) می فرماید:
کانون(ماه) اول، اولین ماه زمستان است در این ماه بواسطه سرماى یک نواختى که فصل پیدا مى‏ کند اختلالات روحى و عصبیت ‏هائى که در فصول دیگر خصوص در هواى گرم موجب بالا رفتن فشار خون مى‏ شد کمتر اتفاق مى‏ افتد بنابراین خون گرفتن نه تنها مفید نیست بلکه گاهى موجب کم خونى هم مى‏ گردد، علاوه کم کردن خون شخص را دچار ضعف موقت مى‏ کند از حرارت بدن می کاهد در نتیجه بدن بیشتر تحت ابتلائات زکام و سرماخوردگى و امراض دیگر واقع مى ‏شود.

ظاهرا مقصود از غذائى که بالقوه گرم باشد گرمى طبیعت اوست و منظور از گرمى بالفعل داغ بودن او با آتش است.
خوراکى ‏هائى که از نظر قدما طبعا گرم است همانا است که از نظر علم امروز غالبا داراى انواع ویتامین‏ ها خصوص گروه ب بوده و از نوع ویتامین ثبقدر کافى نداشته باشد.

منبع: طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى، ص: ۱۶۶و۱۶۸.