سرویس مذهبیافکارنیوز- امام صادق(ع) می فرمایند:
حضرت امام حسین علیه السّلام را زیارت کرده و به آن جناب جفاء نکنید زیرا آن وجود مبارک سرور جوانان بهشت و آقا و سیّد الشّهداء مى‏ باشند.
ربعی بن عبدالله می گوید در محضر ابو عبد اللَّه علیه السّلام در مدینه عرض کردم: قبور شهداء کجاست؟
حضرت فرمودند:

آیا افضل و برترین شهداء نزد شما نیست؟ قسم به کسى که جانم در دست او است اطراف آن حضرت چهار هزار فرشته که جملگى ژولیده و اندوهگین و گرفته مى‏ باشند حضور داشته و پیوسته تا روز قیامت براى آن حضرت گریه مى‏ کنند.

امّ سعید احمسیّه مى‏ گوید:
محضر مبارک حضرت ابو عبد اللَّه علیه السّلام بودم و کسى را فرستاده بودم که دراز گوشى را کرایه کند و من را به قبور شهداء ببرد.
امام علیه السّلام فرمودند:
چه چیز تو را باز داشت از زیارت حضرت سیّد الشهداء.
ام سعید مى‏ گوید: عرض کردم: سیّد الشهداء کیست؟
حضرت فرمودند:
سیّد الشهداء امام حسین علیه السّلام مى‏ باشد.
ام سعید عرض کرد: ثواب کسى که آن حضرت را زیارت کند چیست؟
حضرت فرمودند:
حجّ و عمره قبول شده و از اعمال خیر فلان و فلان و فلان(حضرت با دست مبارک سه مرتبه این عبارت را تفهیم فرمودند).

پی نوشت: كامل الزيارات / ترجمه ذهنى تهرانى، ص257.‏