سرویس مذهبیافکارنیوز- امام رضا(ع) می فرماید: و الاغتسال بالماء البارد بعد اکل السمک یورثالفالج.
شستشوى با آب سرد بعد از خوردن ماهى مورثفالج است.

یکى از فایده‏ هاى مهم آن تحریک و تقویت دستگاه پى است و این خاصیت بعلت تأثیر انعکاسى است، آب سرد حرارت بدن را زیاد می کند.

ماهى مخصوصا اگر از دریاهاى آزاد و اقیانوس‏هاى بزرگ باشد مخزن انواع ویتامین‏ها و املاح مى‏ باشد به غیر از ویتامین «ث» که مقدار قابل توجهى از آن در ماهی ها دیده نشده است و به همین جهت ماهى براى آنکه کاملا هضم و جذب بدن شود نسبت به سایر خوراکی ها محتاج به حرارت بیشترى است و بهمین لحاظ وقتى ماهى مى‏ خوریم حرارت معده و امعاء ما به مراتب زیادتر و فعالیت اعضاى داخلى بیشتر مى‏ گردد در این هنگام آب سردى که از خارج در بدن ما تأثیر می کند اثرش ناگهانى و موجب اختلال نظم اعصاب و بسا باعثتصلب دفعى عروق و شکستن آنها و تهییج ناگهانى اعصاب و توقف آنها خلاصه مقدمه و بلکه علت عارضه فلج و سکته ‏هاى ناقص و نرمى مغز مى‏ گردد.

قدما مى گفتند ماهى سرد است و بعد از خوردن غذاهاى سرد نباید در آب سرد رفت زیرا این عمل موجب سکته و فالج‏و ثقل سرد مى ‏شود.

پی نوشت: طب الرضا علیه السلام / ترجمه امیر صادقى‏۲۳۹.