سرویس مذهبیافکارنیوز- امام علی علیه السّلام(در ترغیب به دورى از گناه) فرموده است‏:
(از نافرمانى) دورى کنید، دورى کنید به خدا سوگند هر آینه(گناهان را چنان) پنهان نموده که گویا(آنها را) آمرزیده و بخشیده است.
(پس اکنون که مهلت داده و گناهان را پنهان نموده ترس و دورى از خشم او واجب است، و باید معصیت نکرده از گذشته پشیمان بوده توبه نمائید، زیرا همانطور که حلم و بردباریش بسیار است عقاب و کیفرش سخت مى‏ باشد).

منبع:ترجمه و شرح نهج البلاغة (فيض الإسلام)، ج‏۶، ص: 1999.