سرویس مذهبیافکارنیوز- ابن عمر از امام حسین علیه السّلام روایت کرده است که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
ثواب مسلمانى که پس از اداى نماز صبح در محلّ نماز خود بنشیند و تا طلوع آفتاب به ذکر خدا مشغول باشد، براى او اجرى همانند اجر کسى است که حجّ خانه خدا را انجام داده باشد، و(خداوند) گناهانش را مى‏ بخشد؛ و اگر در محلّ نماز خود به انتظار وقت نماز بعدى بنشیند، و دو یا چهار رکعت نماز بجاى آورد،(خداوند) گناهان گذشته او را بیامرزد و پاداشى که براى او مى ‏نویسند برابر با پاداش کسى است که به حجّ خانه خدا رفته باشد.

ابو العلاء خفاف از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است:
هر کس نماز مغرب را بگزارد سپس تعقیبات(نماز را) بخواند، و قبل از آنکه با کسى صحبت کند دو رکعت نماز بجاى آورد، آن دو رکعت در مقام علیّین(که از مقامات والاى بهشتى است) ثبت مى‏ گردد، و اگر چهار رکعت(بجاى دو رکعت) نماز بجاى آورد، ثواب یک حجّ مقبول در نامه اعمال او نوشته مى‏ شود.

جابر از امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده است که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود:
خداوند متعال مى‏ فرماید: اى فرزند آدم! پس از انجام نماز صبح و نماز عصر، ساعتى به ذکر من مشغول باش تا من همه نیازمندی ها و گرفتاری هاى تو را برطرف سازم‏.

منبع:پاداش نيكيها و كيفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص: ۱۳۲.