سرویس مذهبیافکارنیوز- حسن بن على بن فضّال از یکى از شیعیان به نام مهدى روایت کرده است که حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام فرمود:

هر کس زکات مال خود را بطور کامل جدا کرده ‏و آن را به مصرف صحیح آن(دادن به نیازمندان واقعى) برساند، از او سؤال نخواهد شد که مال خود را از چه راهى به دست آورده است.

سکونى از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: هر گاه اراده خداوندى به خیر و رحمت بنده ‏اش تعلّق گیرد، فرشته ‏اى از فرشتگان را که خزانه دار بهشتند، مأمور مى ‏کند تا دست بر سینه او بکشد تا او در اداى زکات، با گذشت و سخىّ الطبع گردد.

و نیز امیر مؤمنان على علیه السّلام در وصیّت خود فرموده است:
اللَّه اللَّه فی الزّکاة(یعنى: تقواى الهى را در پرداخت زکات مراعات کنید) زیرا(پرداخت) زکات، آتش قهر الهى را خاموش مى‏ کند.

عمرو بن شمر از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است: دارائى خود را با پرداخت زکات حفظ کنید، و بیماران خود را با دادن صدقه مداوا نمائید، و هیچ مالى - چه درخشکى و چه در دریا - از بین نمى‏ رود مگر آنکه بخاطر ندادن زکات آنهاست.

منبع:پاداش نيكيها و كيفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص133تا135.