سرویس مذهبیافکارنیوز- امام رضا(ع) از زبان پدران خود می فرمایند که پیامبر خدا(ص) فرموده است:

- لا اله الا اللَّه‏ حصار من است، پس هر کس که در حصار من در آمد از عذاب من در امان شد.

- چهار کس را من در روز قیامت شفاعت مى ‏کنم، اگر چه با گناهان اهل زمین بر من وارد شوند:
۱ - کسى را که در پیش روى فرزندان من در جهت گرامى داشت آنان - بر علیه دشمنان آنها و اسلام - شمشیر زند.
۲ - کسى را که خواست فرزندان من را برآورد.
۳ - کسى را که در رابطه با کارهاى فرزندان من تلاش و کوشش کند.
۴ - کسى را که با دل و زبان خود فرزندان من را دوست داشته باشد.

- ایمان عبارتست از، اقرار به زبان، و شناخت و عرفان به قلب، و عمل کردن به ارکان دین.
- امام رضا(ع) از زبان پدران خود می فرمایند که پیامبر خدا فرموده است که خداى عزوجل مى‏ فرماید:
اى فرزند آدم! آیا انصاف نمى ‏دهى؟ من تو را دوست دارم‏ و نعمت‏ها به تو ارزانى داشتم، و تو با گناهان با من دشمنى مى‏ کنى. خیر و برکت من به سوى تو نازل مى‏ شود، ولى شر و زشتى(گناه) تو به سوى من بالا مى‏ آید، و همواره فرشته‏ اى بزرگوار هر روز و شب کارهاى زشت تو را به سوى من مى‏ آورد.
اى فرزند آدم! اگر بشنوى که کسى از تو سخن گفته، به سوى او مى ‏شتابى و با او دشمنى مى‏ کنى، اگر چه نمیدانى که درباره تو چه سخنى گفته است.

- همچنین می فرماید:
هیچ آفریده ‏اى، مخلوق دیگرى را سواى من چنگ نمى ‏زند، مگر آنکه اسباب آسمانها و زمین را براى او قطع مى‏ کنم. پس اگر مرا در خواست کند، او را نمى‏ بخشم، و اگر مرا بخواند، او را اجابت نمى ‏کنم. و هیچ آفریده‏ اى به من چنگ نمى‏ زند(روى نمى‏ آورد) پس از آنکه غیر من را رها کرده باشد، مگر آنکه آسمانها و زمین را ضامن روزى او قرار داده‏ ام. پس اگر از من در خواست کند، به او مى‏ بخشم، و اگر مرا بخواند، او را اجابت مى ‏کنم، و اگر از من طلب آمرزش و غفران کند، او را شامل غفران خود قرار مى ‏دهم.

منبع:صحيفة الإمام الرضا عليه السلام / ترجمه حجازى، ص23تا26.