سرویس مذهبیافکارنیوز- علی بن حسن بن فضال از پدر خود نقل کرد و او از حضرت رضا علیه السّلام که مردى خراسانى به ایشان عرض کرد:

یا بن رسول اللَّه من در خواب پیامبر اکرم صلى اللَّه علیه و آله و سلم را دیدم به من فرمود:
چگونه خواهید بود اگر در سرزمین شما پاره تن من دفن شود و شما نگهبان امانت من باشید و در آن ناحیه ستاره خانواده ‏ام دفن گردد.

حضرت رضا(علیه السّلام) به او فرمود: من دفن می شوم در سرزمین شما و من پاره تن پیامبرم، من امانت و ستاره آن خاندانم هر که مرا زیارت کند با عرفان به مقام و حقم و اعتراف به وجوب اطاعت من، من و پدران گرامم شفیع او خواهند بود روز قیامت هر که ما شفیع او باشیم در قیامت نجات یافته گر چه بقدر جن و انس گناه داشته باشد.

پدرم از جدم و ایشان از پدرش نقل کرد که پیامبر اکرم صلى اللَّه علیه و آله و سلم فرمود:
هر که مرا در خواب ببیند خودم را دیده زیرا شیطان به صورت من و هیچ کدام از جانشینانم در نمی آید و نه به صورت هیچ یک از شیعیان آنها، رؤیاى صادق یک جزء از هفتاد جزء نبوت است.

منبع:زندگانى حضرت على بن موسى الرضا عليه السلام ( ترجمه جلد ۴۹ بحار الأنوار)، ص: ۲۶۰ .