سرویس مذهبیافکارنیوز- امام صادق(ع) به مفضل می فرمایند:

امّا در باره پرنده کوچکى که به آن «ابن تمّره» مى‏ گویند:
روزى در لابه لاى شاخه ‏هاى درختى لانه کرد. ناگاه دید مارى عظیم بر لانه‏ اش مشرف گشته و دهان را گشوده است. پرنده سخت در تشویش و اضطراب افتاد و در پى چاره مى‏ گشت که ناگاه گیاه «خار خسک» را مشاهده کرد و آن را یافت. آن را برداشت و در دهان مار افکند. مار نیز آنقدر به خود پیچید که جان داد.
راستى اگر تو را از این خبر آگاه نمى‏ کردم به ذهن تو و دیگران خطور مى‏ کرد که «خار خسک» چنین سود و مصلحتى داشته باشد یا از پرنده‏اى کوچک یا بزرگ چنین حیله و چاره ‏اى برآید؟ از این و بسیارى از اشیاى دیگر درس عبرت بگیر و بدان که منافع و فواید بى‏ شمارى دارند ولى باید حادثه‏ اى رخ دهد یا خبرى از آنها ذکر گردد تا[این سودها] دانسته شود.

منبع:شگفتيهاى آفرينش (ترجمه توحيد مفضل)، ص: ۱۱۳.