سرویس مذهبیافکارنیوز- مردى به حضرت صادق(ع) عرضه داشت:

کودکان ما به هنگام ولادت ضعیف و مریضند،
حضرت فرمود: چرا سویق بآنها نمى ‏دهید، که گوشت میرویاند و استخوان را محکم مى ‏سازد.
از حضرت زین العابدین(ع) شکم تبدار را با سویق و عسل سه بار پر کنید و از این ظرف به آن ظرف بریزید و به کسى که تب دارد بخورانید، که تب داغ را مى ‏برد و به وحى عمل کرده ‏اید.

از امیر مؤمنان(ع) بهترین سحرى براى روزه‏ دار خوردن سویق است با خرما.
حضرت رضا(ع) فرمود: سویق اگر شسته شود و هفت بار ظرف به ظرف شود تب را مى‏ برد و ساق پا را نیرومند می سازد.
امام ششم(ع) می فرماید: شکم تبدار را با سویق پر کنید، قبلا هفت بار شسته و سپس خورده شود.
و از آن حضرت(ع) است که: بهترین سحرى سویق و خرما است.
و همچنین آن حضرت(ع) می فرماید: به کودکان سویق بدهید، که گوشت را میرویاند و استخوان را محکم می سازد.
و فرمود: هر که چهل روز سویق بخورد پاهایش نیرومند شود.

منبع:مكارم الأخلاق / ترجمه ميرباقرى، ج‏۱، ص: ۳۶۶.