سرویس مذهبیافکارنیوز- ابو عبید مداینى از امام باقر علیه السّلام روایت مى‏ کند که فرمود:
همانا خداى عزّ و جلّ را بندگانى است با برکت و گشاده خوى. ایشان روزگار خویش سپرى مى‏ کنند و مردمان نیز در پرتو وجود آنها زندگى خود را به سر مى‏ برند. ایشان در میان بندگان خدا چونان باران هستند. و در برابر، خداوند عزّ و جلّ را بندگانى است که از رحمت حق بدور و از خیر و برکت بى‏ بهره هستند، نه خویش زندگى خوشى دارند و نه مردم در پناهشان زندگى را بخوبى سپرى مى‏ کنند، اینان در برابر بندگان خدا چونان ملخ هستند که بر چیزى وارد نمى‏ شوند مگر آنکه نابودش مى‏ سازند.

منبع:بهشت كافى / ترجمه روضه كافى، ص: ۲۹۱.