سرویس مذهبیافکارنیوز- از آنجا که پیامبر(ص) و سایر ائمه علیهم السلام احتمال داده ‏اند شاید افراد کذّاب و مغرضى ادّعاى مهدویّت بکنند و بخواهند، مردم ناآگاه را گمراه سازند، لذا خصوصیّات و اوصاف امام مهدى(عج) را به خوبى توصیف کرده‏ اند، در باره اوصاف آن حضرت آمده است:

نام او نام پیامبر(ص) و کنیه او کنیه پیامبر(ص) است، او بلند پیشانى است و بینى باریکى دارد که اندکى میانش برآمده است، چهره‏اى چون ماه تابان دارد، چشمانى فراخ و سیاه دارد، رنگ سیمایش گندمگون و سرخ است، پیشانى نورانى دارد و صاحب خال و علامت است، صورتش گشاده و دانش او افزونتر از همه مخلوقات است، ابروانى به هم پیوسته دارد، با سینه ‏اى فراخ و شانه‏ هایى محکم، هیبتش مردم را مى ‏ترساند، امّا به دلها نزدیک است، شیرین گفتار و خوش سیما است، قامتى معتدل و میانه دارد و بر گونه راستش خالى است که گویا دانه مشکى است که بر قطعه عنبر سائیده باشند، هاله‏ هایى از نور او را احاطه کرده و به رسول خدا(ص) شباهت دارد، از نظر سنّ سالخورده است، امّا سیماى چهل ساله یا کمتر دارد و با گذشت روزها و سالها ابدا پیر نمى‏ شود.

منبع:قصص الأنبياء ( قصص قرآن - ترجمه قصص الأنبياء جزائرى)، ص860.