سرویس مذهبیافکارنیوز- عبد اللَّه بن سنان مى‏ گوید:

امام صادق(ع) فرمود: شرافت مؤمن در نماز شب او، و عزّت او در پرهیز از آزار مردم است.

عبد اللَّه بن سنان از امام صادق(ع) نقل مى کند که پیامبر خدا(ص) به جبرئیل فرمود:
مرا موعظه کن! او گفت: اى محمد! هر چه خواهى زنده بمان که بالاخره خواهى مرد و هر چه را که خواهى دوست بدار که از آن جدا خواهى شد و هر چه خواهى انجام بده که آن را ملاقات خواهى کرد، شرافت مؤمن در نماز شب او و عزّتش در پرهیز کردن از عرض مردم است.

ضحاک از ابن عباس نقل مى ‏کند که پیامبر خدا(ص) فرمود: شرافتمندان امت‏ من حاملان قرآن و شب‏ زنده‏ داران هستند.

پی نوشت:الخصال / ترجمه جعفرى، ج‏۱، ص18.