به گزارش افکارنیوز، حضرت محمد(ص): نماز اساس و ستون دین است، پس کسی که نمازش را عمدا ترک کند پایه و اساس دینش را خراب و منهدم ساخته و هرکه اوقات آنرا واگذارد داخل ویل شود و ویل چاهی است در جهنم چنانکه خدای تعالی فرماید: وای بر نمازگزاران آنانکه از نمازشان غفلت می ورزند و وقت آنرا سبک می شمرند.

جامع الاخبار صفحه ۸۶