سرویس مذهبیافکارنیوز- دوستى على(ع) نشانه ایمان و خشم بر او علامت نفاق است.

زر بن حبیش گفته امیر المؤمنین(ع) بر فراز منبر می فرمود:
سوگند به خدائى که دانه را شکافته و ما سواء را ایجاد کرده پیمبر اکرم(ص) پیمان گرفته که جز مؤمن پرهیزگار دیگرى تو را دوست نمی دارد و به غیر از منافق بدکار دیگرى ترا دشمن نمی دارد.

حارثهمدانى گفت: روزى على(ع) بمنبر رفت پس از حمد و ثناى خدا فرمود:
چنین بر زبان پیمبر اسلام جارى شده که جز مؤمن دیگرى مرا دوست نمی دارد و بغیر از منافق دیگرى دشمن نمی دارد و کسى که افترا بزند زیانکار است.

زر بن حبیش از على ع روایت کرده فرمود: رسول خدا(ص) پیمان گرفته که جز مؤمن تو را دوست‏ نمی دارد و بغیر از منافق دیگرى با تو دشمنى نمی کند.
این حدیثبا حدیثپیش از نظر سلسله سند و بخش معدودى متفاوت است.

منبع:الإرشاد للمفيد / ترجمه ساعدى، ص37.