سرویس مذهبی افکارخبر- صدوق در ثواب الاعمال و عیون نیز با سند خود نقل می کند که گفت: سؤال کردم از حضرت رضا علیه السّلام راجع به فاطمه دختر موسى بن جعفر علیه السّلام فرمود: هر کس او را زیارت کند بهشت برین جایگاهش خواهد بود.
در کامل الزیاره نیز همین روایت نقل شده، در همان کتاب با سند خود از حضرت جواد(ع) نقل می کند که فرمود: هر کس عمه ‏ام را زیارت کند به او بهشت برین را می دهند.
در مزار بحار می نویسد: در بعضى از کتاب هاى زیارت دیدم که على ابن ابراهیم از پدرش از سعد از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرد که فرمود:
سعد قبرى از ما در بلاد شما است،
عرض کردم: فدایت شوم قبر فاطمه دختر موسى بن جعفر(ع)، فرمود: آرى هر کس زیارت کند او را با عرفان بهشت برین جایگاهش خواهد بود.
در تاریخ قم حسن بن محمّد قمى از حضرت صادق علیه السّلام نقل می کند که خدا را حرمى است که مکه است و پیامبر نیز حرمى دارد که مدینه است و امیر المؤمنین حرمى دارد که کوفه است و حرم ما قم است. به زودى زنى از فرزندان من در آنجا دفن مى‏ شود هر کس او را زیارت کند بهشت برین او را واجب مى‏ شود.
این فرمایش را حضرت صادق(ع) موقعى فرمود که هنوز مادر موسى بن جعفر به موسى حامله نشده بود.


پی نوشت: زندگانى حضرت امام موسى کاظم علیه السلام ( ترجمه جلد ۴۸ بحار الأنوار)، ص‏۲۸۵.