سرویس مذهبیافکارنیوز- فضیل بن یسار گوید: از امام صادق علیه السّلام شنیدم که مى‏ فرمود:
کسى که مى‏ کوشد تا قرآن را با زحمت بسیار حفظ کند، داراى دو پاداش است،
و فرمود: چه چیزى مانع مى‏ شود تا بازرگانى که در بازار مشغول به تجارت است، پس از مراجعت به خانه و پیش از خواب سوره ‏اى از قرآن بخواند، تا به ازاى هر آیه‏ اى که تلاوت مى‏ کند ده حسنه براى او ثبت و ده گناه از او پاک گردد؟!

منبع:پاداش نيكيها و كيفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص: ۲۶۶ .