سرویس مذهبیافکارنیوز- امام صادق علیه السّلام فرمودند:

هر مؤمنى که در شب ماه رمضان به برادر مؤمنش غذا بدهد، خداوند به خاطر این عمل براى او مانند پاداش کسى مى‏ نویسد که سى برده مؤمن را آزاد کرده است؛ و به خاطر این عمل نزد خداوند یک دعاى مستجاب خواهد داشت.

امام زین العابدین علیه السّلام فرمودند:
کسى که به مؤمن گرسنه ‏اى غذا بدهد، خداوند از میوه ‏هاى بهشتى به او عطا مى‏ نماید. و کسى که به مؤمن تشنه ‏اى آب دهد، خداوند از نوشابه‏ هاى سربسته بهشتى به او عطا مى‏ نماید. و کسى که مؤمنى را بپوشاند، خداوند با لباسهاى سبز بهشتى او را مى‏ پوشاند.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
کسى که به برادر مؤمنش در راه خدا غذا بدهد، پاداش او همچون پاداش کسى است که فئامى از مردم را غذا بدهد. پرسیدم: فئام چیست؟ فرمودند: صد هزار نفر.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
کسى که به سه نفر از مؤمنین غذا بدهد، خداوند از سه بهشت به او غذا خواهد داد: فردوس، جنت عدن و طوبى و طوبى درختى از جنت عدن است که خداوند با دست خود آن را کاشته است.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هیچ کدام از مخلوقات خداوند پاداش غذا دادن به مسلمان و سیر نمودن او را در سراى آخرت نمى‏ دانند، نه فرشته مقرّب و نه پیامبر مرسلى؛ جز خداوند، پروردگار جهانیان. و یکى از عوامل آمرزش، غذا دادن به مسلمان گرسنه است. راوى مى‏ گوید آنگاه امام علیه السّلام این آیه را تلاوت نمود: «یا غذا دادن در روز قحطى و گرسنگى به خویشاوند یتیم یا فقیر خاک‏نشین».

امام باقر علیه السّلام فرمودند:
سیر نمودن چهار مسلمان برابر با آزاد کردن یکى از فرزندان اسماعیل علیه السّلام از بندگى است.
امام صادق علیه السّلام فرمودند:
کسى که مؤمن گرسنه‏ اى را سیر نماید، خداوند در بهشت سفره ‏اى مى‏ گستراند که همه جنّ و انس از آن سفره سیر برمى ‏خیزند.

منبع:ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه بندرريگى، ص293و294.