سرویس مذهبیافکارنیوز- امام صادق علیه السّلام نقل مى‏ نماید که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمودند:

کسى که به مؤمنى قرض دهد و منتظر بماند تا پرداخت قرض براى او امکان‏پذیر شود، مال او پاکیزه مى ‏ماند و تا زمانى که قرض را برگرداند، فرشتگان بر او درود مى ‏فرستند.
امام صادق علیه السّلام فرمودند: هیچ مسلمانى بخاطر خدا به مسلمان دیگر قرض نمى‏ دهد، مگر این که تا زمانى که مالش بازگردد، خداوند پاداش او را همانند پاداش صدقه حساب مى ‏نماید.
امام صادق علیه السّلام فرمودند: ثواب قرض هیجده برابر است و اگر بمیرد آن مال جزء زکات حساب خواهد شد.

راوى مى ‏گوید شنیدم که امام صادق علیه السّلام فرمودند:بیشتر دوست دارم قرض بدهم تا این که همانند آن را ببخشم.
و نیز فرمودند: کسى که قرض مدت‏ دارى بدهد و سر وقت قرض پرداخت نشود، هر روزى که از آن وقت مى‏ گذرد، ثوابى همچون ثواب یک دینار صدقه در هر روز براى او خواهد بود.
امام صادق علیه السّلام نقل مى ‏نمایند که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمودند: بیشتر دوست دارم هزار درهم را دوبار قرض دهم تا این که یک بار آن را صدقه بدهم. و همان طور که حلال نیست بدهکارت با فرض توانایى، پرداخت مالت را به تأخیر بیندازد، اگر مى‏ دانى توانایى ندارد، جایز نیست او را در فشار قرار دهى.

منبع:ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه بندرريگى، ص298.