سرویس مذهبیافکارنیوز- وائل بن حجر مى‏ گوید:
خبر ظهور محمّد - صلّى اللَّه علیه و آله - به ما رسید و من در ملک بزرگى زندگى مى ‏کردم. تمام آنها را ترک کرده و در جستجوى خدا و پیامبرش به مدینه آمدم. وقتى که به مدینه رسیدم. اصحاب پیامبر به من گفتند:
سه روز پیش، پیامبر آمدن تو را خبر داده و گفته است: وائل بن حجر از مکانى دور مى‏ آید. وقتى بر او وارد شدم مرا نزدیک خود خواند. ردایش را بر زمین انداخت و من روى آن نشستم. سپس بالاى منبر رفت و فرمود: «این وائل بن حجر، بازمانده سلاطین است و بخاطر اسلام آمده است. خدایا! به وائل و فرزندان و ذریّه‏ اش، برکت بده».

منبع:جلوه ‏هاى اعجاز معصومين عليهم السلام، ص: ۴۲ .