سرویس مذهبیافکارنیوز- ابو بصیر از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که فرمود:
هر کس سوره اعراف را در هر ماه تلاوت کند، در روز قیامت از جمله کسانى خواهد بود که خوفى بر ایشان نیست و محزون نخواهند بود،
و اگر در هر جمعه آن را بخواند از کسانى خواهد بود که در روز قیامت بر آنان حسابى نیست،
و همانا که در این سوره یکى از محکمات قرار دارد پس تلاوت آن را ترک مکنید، زیرا در روز قیامت براى هر کس که آن را تلاوت مى‏ کند، شهادت خواهد داد.

منبع: پاداش نيكيها و كيفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص274.