سرویس مذهبیافکارنیوز- وقتى که آیه «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ إِنَّا کَفَیْناکَ الْمُسْتَهْزِئِینَ» ۱ نازل شد، استهزاکنندگان پنج نفر بودند.

پیامبر اکرم - صلّى اللَّه علیه و آله - به اصحابش خبر داد که خداوند شرّ آنها را کم خواهد کرد.
رسول خدا - صلّى اللَّه علیه و آله - به خانه کعبه آمد، مردم طواف مى‏ کردند و جبرئیل در طرف راست پیامبر قرار داشت. وقتى اسود بن مطلب عبور کرد، جبرئیل ورق سبزى را به صورت او انداخت، خداوند چشمش را کور کرد و اولادش را در ماتم او نشاند.
بعد اسود بن عبد یغوثگذشت، جبرئیل به شکم او اشاره کرد و او آنقدر آب خورد تا شکمش ورم کرد و مُرد.
ولید بن مغیره را دید جبرئیل به زخمى که در پایین پاى او بود، اشاره کرد آن زخم بزرگ شد و او را کشت.
عاص بن وائل آمد باز جبرئیل به باطن قدم او اشاره نمود و او سوار الاغش شد و به طرف طائف رفت، دردى او را گرفت و کشت.
و حارثرا دید، به او اشاره کرد جراحتى پیدا کرد و مرد.
و این است سرگذشت استهزاء کنندگان.

منبع:
۱ - سوره حجر، آیه ۹۴.
2-جلوه‏هاى اعجاز معصومين عليهم السلام، ص45.