سرویس مذهبیافکارنیوز- امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود:

پیغمبر(ص) در ضمن وصیتى به على(علیه السلام) فرمود:
یا على هفت صفت است که در هر کس باشد ایمان حقیقى را به سر حد کمال رسانده است و درها برویش باز است:

۱ - کسى که وضویش را به طور کامل بسازد؛
۲ - و نمازش را نیکو بخواند؛
۳ - و زکاة مال خود را بدهد؛
۴ - و خشمش را نگهدارد؛
۵ - و زبان‏اش را در بند کند؛
۶ - و براى گناهان خود طلب آمرزش نماید؛
7-و براى خاندان پيغمبرش خير خواه باشد.