سرویس مذهبیافکارنیوز- ازامام صادق علیه السّلام روایت شده است که فرمود:
کسى که در هر سه روز یک بار سوره حج را بخواند، پیش از آنکه سال بر او بگذرد به حج بیت اللَّه الحرام نایل مى ‏آید، و چنانچه در سفر حج از دنیا برود وارد بهشت مى‏ شود.
راوى مى‏ گوید: عرض کردم! اگر این شخص از مخالفان(سنّى مذهب) باشد چطور؟
فرمود: در عذاب او تخفیف داده مى ‏شود.

منبع:پاداش نيكيها و كيفر گناهان / ترجمه ثواب الأعمال، ص: ۲۸۲.