سرویس مذهبیافکارنیوز- امام علی(ع) می فرمایند:
خدا را خدا را در باره زنان و غلامان و کنیزانتان در نظر بگیرید. در راه خدا از ملامت سرزنش‏کننده‏ اى نترسید تا خدا شما را کفایت کند، وبا مردم سخن نیک بگوئید همان طور که خدا به شما دستور داده است.
امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید، تا در نتیجه ترک آنها خداوند امور را به دست اشرارتان بسپارد، و دعا کنید ولى خدا شما را اجابت نکند.

پسرانم، بر شما باد بر ارتباط و بخشش و نیکى نسبت به یک دیگر. از نفاق و قطع ارتباط و قهر با یک دیگر و تفرقه بپرهیزید. در نیکى و تقوى یک دیگر را کمک کنید و بر گناه و دشمنى، یک دیگر را یارى ندهید. تقواى خدا را پیشه کنید که عذاب خداوند شدید است.

منبع:أسرار آل محمد عليهم السلام / ترجمه كتاب سليم، ص: ۶۴۲ .