سرویس مذهبیافکارنیوز- امام صادق(ع) می فرمایند:

پیغمبر به کسى که از حج مى‏ آمد مى‏ فرمود: «خداوندا از تو قبول کند، و خرجى و نفقه ‏ات را به دنبالت فرستد، و گناهانت را بیامرزد».
از امام صادق(ع) روایت شده است که می فرمایند: هر کس با مسافر حج که هنوز غبار سفر به دوش دارد معانقه کند چنانست که حجر الاسود را استلام کرده است، و چون مردى از سفر آید، و به منزل خود داخل شود، به هیچ کار نپردازد، تا آنکه آب بر خود بریزد و دو رکعت نماز کند، و سجده کند و صد بار شکر خدا گوید، و چون جعفر طیار از حبشه به مدینه وارد شد.

پیغمبر(ص) فرمودند: او را به سینه چسبانید و بین دیدگانش را بوسید.
و فرمود: نمیدانم از آمدن جعفر خوشحالتر باشم یا از فتح خیبر. و اصحاب پیغمبر اکرم(ص) با همدیگر مصافحه مى‏ کردند، و دست می دادند، و چون یکى از سفر مى‏ آمد، و کسى او را زیارت و ملاقات مى ‏کرد، با وى معانقه مى‏ نمود.

منبع:مكارم الأخلاق / ترجمه ميرباقرى، ج‏۱، ص: ۵۰۳ .