سرویس مذهبیافکارنیوز- حسن بن على بن ابى طالب(ع) ضمن حدیثمفصلى فرمود:

چند نفر یهودى به حضور پیغمبر آمدند و دانشمندتر آنان مطالبى از حضرت پرسید و از جمله سؤالات اینکه ما را از هفت خصلتى که خداوند از میان پیغمبران فقط به تو عطا کرده و از میان امتها فقط به امت تو عطا فرموده آگاه فرما،
پیغمبر فرمود: خداوند به من سوره حمد و اذان و نماز جماعت در مسجد و روز جمعه و نماز بر جنازه و بلند خواندن در سه نماز و تخفیف در حال بیماریها و در سفر به امتم و شفاعت در باره گنهکارانى از امتم که به گناه هاى بزرگ آلوده شده‏ اند عطا فرموده است.

یهودى گفت: راست فرمودى اى محمد اکنون بفرمائید که پاداش آنکه سوره حمد را بخواند چیست؟
رسول خدا فرمود: هر کس که سوره حمد را بخواند خداوند ثواب خواندن همه آیاتى را که از آسمان نازل شده به او عطا خواهد فرمود.
و اما پاداش اذان این است که اذان گویان امت من با پیغمبران و راستان و شهیدان و شایستگان محشور خواهد شد؛

و اما نماز جماعت: همانا صف هاى امت من که در روى زمین براى جماعت بسته شود مانند صف هاى فرشتگان است در آسمان و یک رکعت با جماعت خواندن برابر است با بیست چهار رکعتى که هر رکعتش نزد خداوند از عبادت چهل سال محبوب‏تر باشد، و اما روز جمعه روزى است که خداوند خلق اولین و آخرین را براى رسیدگى بحسابشان گرد مى‏ آورد و هیچ مؤمنى براى اداى نماز جماعت(در روز جمعة) قدم بر نمیدارد مگر آنکه خداوند وحشت‏هاى روز قیامت را بر او تخفیف میدهد و سپس بهشت را به پاداش عطا فرماید؛

و اما نماز را بلند خواندن به همان اندازه که صدایش می رسد زبانه آتش را از او دور میسازد و از صراط آسان می گذرد و دلش را شاد سازند تا به بهشت در آید؛
و اما ششمى(تخفیف در حال بیماریهاى و سفر) نمونه ‏اى است از اینکه خداوند ترس‏هاى روز قیامت را از امت تخفیف داده است چنانچه در قرآن فرموده است و هیچ مؤمنى بر جنازه‏ ها نماز نمیخواند مگر اینکه خداوند بهشت را بر او واجب می کند به جز آنکه منافق باشد یا عاق پدر و مادر و یا شقى،

و اما شفاعت من در باره آنانى است که به گناهان بزرگ مرتکب شده‏ اند به جز مشرکان و ستمکاران. یهودى عرض کرد راست فرمودى اى محمد و من گواهى می دهم که معبود به حقى به جز خداوند نیست و تو بنده و فرستاده او هستى که خاتم پیغمبرانى و پیشواى پرهیزکاران و فرستاده پروردگار عالمیان.

و پس از آنکه یهودى اسلام را پذیرفت و نیکو مسلمانى شد و برگ سفیدى بیرون آورد که همه این فرمایشات پیغمبر در آن نوشته شده بود و عرض کرد:
یا رسول اللَّه به آن خدائى که تو را به حق برانگیخته است من این مطالب را فقط از الواحى که خداوند براى موسى بن عمران نوشته بود رونویسى کرده ‏ام و من فضیلتى را که از تو در تورات خوانده ‏ام تا آن پایه است که مرا به شک انداخت و من چهل سال است که نام تو را از توراة محو می کنم ولى هر چه محو می کنم باز آن را ثابت میبینم و من در توراة خوانده ‏ام که جواب این سؤالات را به جز تو کسى نتواند گفت و به هنگامى که این سؤالات از تو خواهد شد جبرئیل بر سمت راست و میکائیل بر سمت چپ تو و جانشین تو در حضور تو خواهند بود؛
رسول خدا فرمود: راست گفتى اینک جبرئیل است که بر سمت راست من است و میکائیل بر سمت چپ من و وصیم على بن ابى طالب در حضور من است پس‏ یهودى ایمان آورد و مسلمانى نیکو گردید.

منبع:الخصال / ترجمه فهرى، ج‏۲، ص388.