سرویس مذهبیافکارنیوز- رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمودند:
هیچ بنده ‏اى نیست که خانواده مؤمنى را خوشحال کند، مگر این که خداوند از این خوشحالى مخلوقى را خلق نموده و در روز قیامت آن را مى ‏آورد و هر گاه آن بنده با سختى روبرو شد، این مخلوق به او مى‏ گوید: نترس. آن بنده به او مى‏ گوید: خدا تو را رحمت کند.
تو کیستى؟ که اگر دنیا مال من بود، براى پاداش تو کافى نبود و در مقابل این خدمت ناچیز بود. و او مى‏ گوید: من سرورى هستم که بر فلان خانواده وارد نمودى.

امام صادق علیه السّلام فرمودند:
هنگامى که خداوند مؤمن را از قبرش برانگیخت، شبیهى از قبرش خارج مى‏ شود و در جلوى او حرکت مى‏ کند؛ و هر گاه که مؤمن وحشتى از وحشتهاى روز قیامت را ببیند، آن شبیه به او مى‏ گوید:
اندوهگین مباش و نترس و به سرور و بزرگداشتى از جانب خداوند مژده بده.
و پیوسته او را به سرور و بزرگداشت از جانب خداوند مژده مى‏ دهد تا به پیشگاه خداى بزرگ برسد. آنگاه خداوند حساب آسانى از او کشیده و دستور مى ‏فرماید:

او را به بهشت ببرید. در این جا نیز آن شبیه در جلوى او حرکت مى ‏کند. مؤمن به او مى‏ گوید: خدا تو را رحمت کند چه همراه خوبى هستى. پیوسته مرا به سرور و بزرگداشت مژده دادى تا آنچه را مى‏ گفتى دیدم. تو کیستى؟
او مى ‏گوید: من همان سرورى هستم که بر برادر مؤمنت وارد نمودى. خدا مرا از آن خلق نمود تا تو را بشارت دهم.

منبع:ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه بندرريگى، ص: ۳۲۳ .