سرویس مذهبیافکارنیوز- حمیرى(ح ۳۱۰ ه) در قرب الاسناد از امام محمّد باقر علیه السّلام روایت مى‏ کند:
على و فاطمه علیهما السّلام از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم تقاضا کردند که آن حضرت کارهاى خانه و بیرون خانه را بین آنها تقسیم نماید.
پیامبر انجام کارهاى داخل خانه را به عهده فاطمه نهاد و امور خارج از منزل را به عهده على علیه السّلام گذاشت.
امام باقر علیه السّلام مى‏ گوید: فاطمه علیها السّلام مى‏ گفت:
هیچ کس جز خداوند نمى‏ داند که من چقدر خوشحال شدم از اینکه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم کارهاى بیرون از خانه را به عهده من قرار نداد و مرا از مراوده با مردان نجات داد.

منبع: زندگانى حضرت زهرا عليها السلام ( ترجمه جلد ۴۳ بحار الأنوار) ترجمه روحانى، ص379.