سرویس مذهبیافکارنیوز- شیخ صدوق(۳۸۱ ه) به سه سند از اسماء بنت عمیس روایت مى ‏کند:
من نزد حضرت فاطمه بودم هنگامى که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم وارد خانه آن بانو گردید و در گردن او گردنبندى از طلا دید که حضرت على علیه السّلام از سهم خمس خویش براى فاطمه خریده بود، پس پیامبر به فاطمه علیها السّلام فرمود:
اى فاطمه! آیا دوست مى‏ دارى که مردم بگویند فاطمه دختر محمّد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم است ولى لباس ستمگران و زیور زورگویان را مورد استفاده قرار مى‏ دهد؟
پس فاطمه آن گردنبند را باز کرد و فروخت و با پول آن برده‏ اى را خریده و آزاد نمود، و رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم از این کردار فاطمه خوشحال گردید.

منبع:زندگانى حضرت زهرا عليها السلام ( ترجمه جلد ۴۳ بحار الأنوار) ترجمه روحانى، ص380.