سرویس مذهبیافکارنیوز- ابو یحیى کوکب الدم از امام صادق علیه السّلام روایت مى‏ کند که فرمود: همانا حواریّون عیسى شیعه او بودند و شیعیان ما حواریّون ما هستند و حواریّون عیسى فرمانبرتر از حواریّون ما نبودند. عیسى به حواریّون فرمود: … مَنْ أَنْصارِی إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِیُّونَ‏نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ …. نه به خدا سوگند عیسى را در برابر یهود یارى نرساندند و براى او نبرد نکردند، و به خدا سوگند شیعه ما از آن هنگام که خداوند والا نام جان پیامبرش را گرفت همچنان ما را یارى مى‏ کند و به خاطر ما نبرد مى‏ کند و در راه ما سوخته مى‏ شوند یا شکنجه مى‏ گردند و یا در شهرها در به در مى ‏شوند.

خداوند به آنها از سوى ما جزاى خیر دهد. امیر المؤمنین علیه السّلام فرموده است:
به خدا سوگند اگر بینى دوستان ما را با شمشیر بزنند بغض ما در دل نگیرند، و به خدا سوگند اگر به دشمنان خویش نزدیک شوم و ثروتى کلان بدیشان بخشم باز هم ما را دوست نخواهند داشت.
منبع:بهشت كافى / ترجمه روضه كافى، ص315.