سرویس مذهبیافکارنیوز- با اسناد نقل شده امام رضا(ع) فرموده که فرستاده خدا(ص) فرموده:
فاطمه(ع) دخترم وارد محشر مى‏ شود در حالى که جامه‏اى نو به نشانه کرامت و بزرگوارى بر تن دارد، که این جامه به آب حیات آمیخته شده است. در این حال همه آفریدگان او را نگاه مى ‏کنند، و از عظمت وى شگفت زده مى ‏شوند.
و همچنین دو جامه از لباسهاى بهشتى مى‏ پوشد که بر هر یک از آنها با خط سبز نوشته شده است:
دختر محمد(ص) را با زیباترین چهره و نیکوترین صورت و بهترین کرامت‏ها وارد بهشت کنید. پس در این حال به مانند عروسى که تاج عزّت - الهى - بر سر دارد به سوى بهشت روان مى‏ شود، در حالى که هفتاد هزار کنیز مراقب و همراه وى مى ‏باشند. و هر یک از این کنیزان با این آرایش از هنگامى که خدا دنیا را آفریده زینت شده ‏اند.
با اسناد نقل شده امام رضا(ع) فرمود که فرستاده خدا(ص) فرموده:
واى برستم‏ کنندگان نسبت به اهل بیت من، گویا مى‏ بینم آنان را که همراه با منافقین در پائین‏ترین درکات جهنم به عذاب خدا گرفتارند.

منبع:صحيفة الإمام الرضا عليه السلام / ترجمه حجازى، ص77.